Projekt s názvem: Zajištění rozvozu

se stal součástí realizace místní rozvojové strategie MAS Opavsko na roky 2014-2020 s názvem "Opavsku to oMAStíme“.

S podporou EU, jmenovitě Programu rozvoje venkova ČR na období 2014 - 2020, jsme pořídili Užitkový automobil do 3,5 t.

Pořízením automobilu nabídneme zákazníkům patřičný komfort při nákupu v naší prodejně. Ne všichni disponují většími kapacitami přepravy při koupi objemnějšího zboží. Automobil nám umožní i dovoz zařízení do prodejny.

Více informací o podpoře a činnosti MAS Opavsko naleznete na www.masopavsko.cz

dotace

Ke stažení

Publicita SZIF