Souhlas se zpracováním osobních údajů

 

V souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů souhlasí kupující se zpracováním svých osobních údajů, které poskytl firmě:

Andrea Maderová

Se sídlem ul. Opavská 711, 747 41 Hradec nad Moravicí

www.forestechnik.cz

E-mail: info@forestechnik.cz

 

1.Kupující bere na vědomí, že poskytnuté osobní údaje (při žádosti o registraci, ve svém uživatelském účtu, při objednávce provedené z webového rozhraní obchodu) uvede správně a bude informovat firmu Andrea Maderová o změně ve svých osobních údajích.

2.Kupující souhlasí se zpracováním osobních údajů prodávajícím, a to pro účely realizace práv a povinností z kupní smlouvy a pro účely vedení uživatelského účtu.

3. Firma Andrea Maderová zpracovává od okamžiku, kdy zákazník požádá o registraci, o zákazníkovi tyto osobní údaje: jméno a příjmení, adresa bydliště či místa podnikání, identifikační číslo, daňové identifikační číslo, adresa elektronické pošty, telefonní číslo, historii objednávek, fakturaci, dodací listy, doklady související se smlouvou (dále společně vše jen jako „osobní údaje“) a to za účelem:

a) plnění práv a povinností firmy Název firmy  ze smlouvy uzavřené se zákazníkem a pro ochranu práva a zájmů firmy Název firmy (např. vymáhání pohledávek, reklamační řízení),
b) pro účely zasílání informací souvisejících se zbožím firmy Andrea Maderová.

4.V případě, že by se zákazník domníval, že firmaNázev firmy provádí zpracování jeho osobních údajů, které jsou v rozporu s ochranou soukromého a osobního života kupujícího nebo v rozporu se zákonem může:
 • požádat firmu Andrea Maderová nebo zpracovatele o vysvětlení,
 • požadovat, aby firma Andrea Maderová odstranila takto vzniklý stav.

Nevyhoví-li firma Andrea Maderová žádosti, má zákazník právo obrátit se na Úřad pro ochranu osobních údajů.

5. Zpracováním osobních údajů kupujícího může prodávající pověřit třetí osobu, jakožto zpracovatele. Kromě osob dopravujících zboží nebudou osobní údaje prodávajícího bez předchozího souhlasu kupujícího předávány třetím osobám.

6.Osobní údaje budou zpracovávány v elektronické podobě automatizovaným způsobem nebo v tištěné podobě neautomatizovaným způsobem.

7. Kupující prohlašuje, že poskytnuté osobní údaje jsou pravdivé. Jedná se o dobrovolné poskytnutí osobních údajů a tento souhlas může kdykoliv bezplatně odvolat.

8.Souhlas se zpracováním osobních údajů platí na dobu neurčitou, platnost a účinnost nastává v den poskytnutí souhlasu firmě Andrea Maderová.